27.11.2021

Ajankohtaista

Allekirjoitathan SEY Suomen eläinsuojelun vetoomuksen uuden eläinsuojelulain sisällöstä:

Suomeen on tulossa uusi laki eläinten hyvinvoinnista. Se määrittää, miten eläimiä kohdellaan jatkossa. Me allekirjoittaneet vaadimme, että seuraavat asiat kirjataan eläinten hyvinvointilakiin.
 1. Tuotantoeläinten häkissä pitäminen on kiellettävä.
 2. Turkistarhaus on kiellettävä.
 3. Kaikkien nautojen on päästävä laiduntamaan ja ulkoilemaan ympäri vuoden.
 4. Kaikille eläimille on taattava oikeus jatkuvaan juomaveteen.
 5. Eläinten itseisarvo on kirjattava lakipykäliin.
 6. Parsinavetat on kiellettävä.
 7. Porsaiden kirurginen kastraatio on kiellettävä.
 8. Uusia eläinlajeja ei saa määritellä tuotantoeläimiksi.
 9. Eläinsuojeluvalvonta tulee järjestää myös päivystysaikaan.
 10. Eläinsuojeluvalvonnan resursseja on lisättävä.
 11. Löytöeläinten kuljetus eläinten talteenottopaikkaan on järjestettävä.
 12. Loukkaantuneiden ja emottomien luonnonvaraisten eläinten hoito on järjestettävä.

Korkeasaaren siilitiedote

Korkeasaari on julkaissut sivullaan tiedotteen, johon jokaisen siilien ystävän on syytä tutustua: Näin voit auttaa siilejä

Tervettä siiliä ei saa ottaa hoitoon

Siili on häviämässä Suomen luonnosta ja siksi se vaatii erityisen huomiomme. Haluamme vain parasta sievälle pihavieraallemme. On hyvä aina välillä tarkistaa omat tietonsa piikikkään ystävämme hoidosta.

Siilin hoitoon ottamisesta ei voi antaa yleisohjeita, sillä jokaisen siilin tila arvioidaan yksilöllisesti. Periaate on sama kuin ihmistä tai esim. lemmikkieläintä hoidettaessa. Ei siis voida sanoa, että kaikki alle 500 grammaiset siilit tulee ottaa hoitoon. Siili voi esim. olla nuori terve, yksilö, joka on syntynyt toiseen poikueeseen, eikä ole vielä ehtinyt saavuttaa turvallisen horroksen edellyttämää painoa (700–800 g). Tällaisessa tapauksessa siiliä voidaan tukiruokkia ulos koiran- ja kissan liotetuilla nappuloilla tai märkäruualla.

Jos siili on sairas, sillä on muitakin oireita kuin tietty paino. Havainnoi ensin, miten sairas siili käyttäytyy ks. Tunnista siili pulassa. Jos siili on selkeästi sairas, tutustu ensiaputoimiin ja valmistaudu edeltä käsin ennen kuin soitat apua ks. Kun soitat apua. Soita sitten luotettavalle
siilien hoitajalle ks. Neuvojat ja hoitopaikat. Luotettava siilien hoitaja toimii aina yhteistyössä eläinlääkärin kanssa. On tärkeää myös tutustua ohjeisiin siilin kuljetuksesta.

Terveen siilin hoitoon ottaminen on lainsäädännön mukaan kiellettyä ks. Mitä laki sanoo luonnonvaraisen eläimen hoidosta. Se on myös lyhytnäköistä lajin säilymisen kannalta: terveen siilin ”hoitaminen” vie resursseja sairaiden ja loukkaantuneiden siilien hoitamiselta. Asiansa tuntevia hoitopaikkoja on liian vähän ja hoitajat ovat ylikuormitettuja. Kohdistetaan hoito siis niille, jotka sitä tarvitsevat.

Älä lääkitse siiliä omatoimisesti

Siiliä ei tule lääkitä omatoimisesti esim. loislääkkeillä: kaikki lääkkeet annostellaan yksilöllisesti siilin painon mukaan ja ne myös uusitaan tarvittaessa. Painoa tarkkaillaan päivittäin koko hoidon ajan ja painon muutoksista pidetään kirjaa: kun siilin paino nousee tasaisesti, lääkehoito on onnistunut. Jos olet huolissasi siilistä, kysy siilin hoitamisesta Neuvojat ja hoitopaikat

Korjaus siilien ruokintaohjeisiin

Pähkinöiden korkean fosforipitoisuuden ja vähäisen kalsiummäärän takia siileille ei tule antaa pähkinöitä tai auringonkukansiemeniä. Myös jauhomadoilla ruokinta on samasta syystä kiellettyä.

Tutustu tarkemmin ruokintaohjeisiin ja siihen, miten väärä ruokinta vaikuttaa siilin terveyteen!

Voit varmistaa pihasiilin turvallisen talvihorroksen ruokkimalla sitä lisäravinnolla sen luontaisen ravinnon lisäksi.

Kissan tai koiran viljaton märkäruoka tai liotettu kuivamuona on hyvä vaihtoehto.

Tutustu tarkemmin ruokintaan.

Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu.
Luonnonsuojelulaki
20.12.1996/1096 (6. luku) rauhoittaa kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Nisäkkäisiin tai lintuihin kuulumaton eläinlaji voidaan erikseen rauhoittaa asetuksella.

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti on säädetty 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 59 §:n nojalla, että siilin (Erinaceus europaeus) ohjeellinen arvo on 101 €. Siilin tappaminen ja vahingoittaminen on eläinsuojelurikos, josta seuraamuksena on mm. edellä mainittu maksu.

Suurimmat syyt siilien häviämiseen ovat liikenne ja talvipesien puute.

Tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa luonnonvaraisten siilien (Erinaceus europaeus) laskentaa ei ole toistaiseksi tehty. Siilien ystävien havainnoista voi kuitenkin päätellä, että niiden määrä on vähenemässä kaikkialla Suomessa. Tienvierilläkään ei enää ole yliajettujen siilien raatoja yhtä paljon kuin ennen. Se on selkein merkki siitä, että siili lajina tarvitsee huomiota.Toisaalta siilien ruokkijat saattavat saada jopa kymmeniä siilejä ruokavieraakseen. Se ei välttämättä kerro siilien runsaasta määrästä, vaan esim. siitä, ettei kyseisellä alueella ole kylliksi syötävää ja siilit kerääntyvät kilometrien päästä syömään siellä, missä ruokaa on tarjolla.

Sinä voit auttaa kirjaamalla siilihavaintosi iNaturalist -ohjelmaan, joka on kytketty Suomen lajitietokeskuksen tietokantaan. Havainnot auttavat nykyisiä ja tulevia tutkijoita selvittämään siilien liikkeitä ja populaatioita. Vältä kirjaamasta samaa siilihavaintoa useamman kerran. Merkitse havaintoon sijainti, päivämäärä ja tunniste (elävä/kuollut). Jokainen sijainnillinen siilihavainto siirtyy automaattisesti Hedgehogs of Finland -projektiin, jonka tarkoitus on koota yhteen Suomen siilihavainnot tulevaisuutta varten.