Siili kiikarissa -verkkosivu on tietojen aarreaitta siilien ystäville, siilien hoitajille, siilistä kiinnostuneille eläinlääkäreille ja tutkijoille!

Ajankohtaista 25.9.2022

Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi

Ehdotus laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oli lausuntokierroksella 14.1.2022 saakka. Lausuntoja saatiin yhteensä 476 kappaletta, joista 160 sidosryhmiltä ja 316 yksityishenkilöiltä.

Hallituksen esitys HE 186/2022* laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 22.9.2022.

Lyhennelmänä todetaan: "Loukkaantuneiden tai muutoin avun tarpeessa olevien luonnonvaraisten eläinten hoitoa koskevia säännöksiä täsmennettäisiin ja sääntelyä laajennettaisiin. Laissa säädettäisiin kaikkia kansalaisia koskevasta avun tarpeessa olevan luonnonvaraisen eläimen auttamisvelvollisuudesta nykyiseen tapaan. Kansalaisten oikeutta ottaa haltuunsa tällainen eläin kuitenkin rajoitettaisiin nykyisestä koskemaan vain ensiavun antamista tai hoitoon toimittamista varten kuluvaa aikaa. Ensiavun jälkeen eläin olisi joko palautettava luontoon, toimitettava asiantuntevaan jatkohoitoon tai lopetettava. Luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittaminen olisi ilmoituksenvaraista toimintaa."
Toisin sanoen lausuntoja lain muuttamiseksi luonnonvaraisten eläinten osalta ei ole otettu lainkaan huomioon (ks. esim. Lausunto: Laki eläinten hyvinvoinnista (VN/12277/2021) (Nyström Tuula)) Pääasiana esim. perusteluissa painotetaan luonnonvaraisen eläimen lopettamista, hoitoon ohjausta pidetään ilmeisen toisarvoisena. Sen sijaan esim. tuotantoeläinten pitäjien ilmoitusvelvollisuutta puretaan. Kaikin puolin laissa näkyy se, ettei luonnonvaraisten asemaa tunneta. Olisikin erityisen tärkeää, että lakien säätely luonnonvaraisten eläinten osalta siirtyisi pois Maa- ja metsätalousministeriöltä, jonka kiinnostuksen kohteena ovat pääosin tuotantoeläimet, so. taloudellista hyötyä tuottavat eläimet.

* Ks. tarkemmin Yleistä
- 4.1.7 Luonnonvaraisten eläinten hoito
- s. 60 kolmas kappale
- 4.2.1.3 Vaikutukset julkiseen talouteen, kohta Kunnat
- 4.2.3 Ympäristövaikutukset ensimmäinen kappale

7 Säännöskohtaiset perustelut: 7.1 Laki eläinten hyvinvoinnista
- 1 luku Yleiset säännökset, 1 §. Lain tarkoitus.
- 7 §. Sairaan ja vahingoittuneen eläimen auttaminen
- 29 §. Avuttomassa tilassa olevan luonnonvaraisen eläimen hoito
- 61 §. Avuttomassa tilassa olevien luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittaminen
- 106 §. Luvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat rekisterit, ens. kappale
- Pykälän 1 momentin 2 kohta (s. 194): sairaan, vahingoittuneen tai muutoin avuttomassa tilassa olevan kotieläimen tai muun ihmisen hoidossa olevan eläimen auttamisvelvollisuuden laiminlyönti
- Pykälän 2 momentin 18 kohta (s. 202): hoitolatoiminnasta ilmoittamisen jättämisen kriminalisointi
- 124 §. Luonnonvaraisten eläinten hallussapitoa koskevat siirtymäsäännökset

Varsinainen lakiehdotus: Laki eläinten hyvinvoinnista
- 7 § Sairaan ja vahingoittuneen eläimen auttaminen s. 245
- 28 § Luonnonvaraisen eläimen elätettäväksi ottaminen s. 252
- 29 § Avuttomassa tilassa olevan luonnonvaraisen eläimen hoito s. 252
- 30 § Eläinten hoitajien pätevyys ja riittävyys s. 252
- 61 § Avuttomassa tilassa olevien luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittaminen s. 262
- 62 § Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevien ilmoitusten sisältö s. 262
- 78 § Tarkastus- ja näytteenotto s. 267
- 99 § Haltuunotto ja hävittäminen s. 274- 125 § Luvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat siirtymäsäännökset s. 275
- 106 § Luvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat rekisterit s. 276
- 109 § Eläinsuojelurikkomus: s. 279 kohta 18)
- 125 § Luvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat siirtymäsäännökset s. 284

Pieni siilikirja poistetaan kirjastoista

Kun Pieni siilikirja (Pieni siilikirja : ravinto, taudit, suojelu, hoito, talvehtiminen / Michael Lohmann. Alkuteos: Das praktische Igelbuch. Suomennos: Marita Vihervuori. Kustantaja: Minerva, 2012. ISBN:9789524925761) julkaistiin, lähetin kustantajalle pyynnön poistaa kirja myynnistä. Perusteena oli, että kirja sisälsi lukuisia virheellisiä ja siilille myös vaarallisia ruokinta- ja hoito-ohjeita. Kirja pysyi myynnissä ja se myytiin loppuun. Nyt 10 vuotta myöhemmin lähetin pyynnön kirjastoille poistaa kirja, liitin mukaan luettelon virheistä ja niiden korjauksista (ks. päivitetty kirja-arviointi). Helsingin kaupunginkirjasto on aloittanut kirjan poiston luetteloistaan.

Kiitos Helsingin kaupunginkirjastolle! Toivottavasti muutkin maan kirjastot seuraavat mukana. Tieto on suuri helpotus kaikille niille, joiden huolena on luonnonvaraisen siilin häviäminen Suomen luonnosta.

Miksi siilin pitää painaa 800 g selvitäkseen horroksesta?

Vaikka esim. Englannissa sää on meri-ilmastosta huolimatta huomattavasti lauhkeampi verrattuna Suomen talvisäähän (ks. Ison-Britannian säätiedot eri vuodenaikoina), siellä siilien horrospainoksi suositellaan yli 600 g, joskus jopa 700 g. Joillakin sivuilla näkee tosin mainittavan, että 450 g riittää siilin horrospainoksi. Tämä johtunee siitä, että edelleen luotetaan siiliguru Pat Morrisin v. 1984 tekemään tutkimukseen. Ilmasto on kuitenkin muuttunut oikukkaammaksi lähes 40 vuodessa...
Lue lisää: Miksi siilin täytyy painaa 800 g, jotta selviää horroksesta?

Siilin tukiruokinta syksyllä

Voit varmistaa siilin turvallisen talvihorroksen ruokkimalla siiliä syksyllä: hyviä vaihtoehtoja ovat kissan viljattomat, kalattomat ja sokerittomat kissan märkä- ja kuivaruuat.

Tutustu tarkemmin päivitettyihin tukiruokintaohjeisiin!

Siilin talvipesän rakentaminen: tutustu uusittuihin ohjeisiin

Uudet ja tarkennetut ohjeet löydät täältä!

Muuta

Huonokuntoisia siilejä runsaasti hoitoon: tukea tarvitaan

Luonnonvaraisten eläinten hoitajille on suorastaan tulvinut huonokuntoisia siilejä, näin myös Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistykselle. Seuraa mitä eläimiä yhdistys hoitaa: Pk-Esy Instagramissa. Jos haluat auttaa siilejä ja muita luonnonvaraisia, lahjoituksesi otetaan kiitollisuudella vastaan:

Rahankeräystili: FI97 5447 0620 0861 32. Käytä tilisiirrossa luonnonvaraisille viitenumeroa 4446.
Voit lahjoittaa myös MobilePayllä: lyhytnumero 17090 ja viestikenttään voit kirjoittaa ”luonnonvaraiset” tai yllä olevan viitenumeron.
Kerätyt varat käytetään eläinten hoitoon ja ylläpitoon: ruokaan, lääkkeisiin, hoitovälineisiin, kuivikkeisiin, hoitopaikkoihin, eläinlääkärikuluihin ja kuljetuksiin.

Rahankeräyslupa RA/2021/646 voimassa toistaiseksi koko maassa Ahvenenmaata lukuun ottamatta.

Uusi eläinsuojelulaki: lausunto (Tuula Nyström)

Lausuntokierros päättyi perjantaina 14.1.2022.

Lausunnossani kommentoin erityisesti lakiluonnoksen pykäliä 7 § Sairaan tai vahingoittuneen eläimen auttaminen, 29 § Avuttomassa tilassa olevan luonnonvaraisen eläinten hoito ja 61 § Avuttomassa tilassa olevien luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittaminen:

Älä lääkitse siiliä omatoimisesti

Siiliä ei tule lääkitä omatoimisesti esim. loislääkkeillä: kaikki lääkkeet annostellaan yksilöllisesti siilin painon mukaan ja ne myös uusitaan tarvittaessa. Painoa tarkkaillaan päivittäin koko hoidon ajan ja painon muutoksista pidetään kirjaa: kun siilin paino nousee tasaisesti, lääkehoito on onnistunut. Jos olet huolissasi siilistä, kysy siilin hoitamisesta Neuvojat ja hoitopaikat

Korjaus siilien ruokintaohjeisiin

Pähkinöiden korkean fosforipitoisuuden ja vähäisen kalsiummäärän takia siileille ei tule antaa pähkinöitä tai auringonkukansiemeniä. Myös jauhomadoilla ruokinta on samasta syystä kiellettyä.

Tutustu tarkemmin ruokintaohjeisiin ja siihen, miten väärä ruokinta vaikuttaa siilin terveyteen!

Yleistä siilistä

Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu.
Luonnonsuojelulaki
20.12.1996/1096 (6. luku) rauhoittaa kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Nisäkkäisiin tai lintuihin kuulumaton eläinlaji voidaan erikseen rauhoittaa asetuksella.

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti on säädetty 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 59 §:n nojalla, että siilin (Erinaceus europaeus) ohjeellinen arvo on 101 €. Siilin tappaminen ja vahingoittaminen on eläinsuojelurikos, josta seuraamuksena on mm. edellä mainittu maksu.

Siilien häviämiseen ovat suurimpina syinä liikenne ja turvallisten talvipesien puute.

Laskentaa siilien määrästä ei ole tehty. Tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa luonnonvaraisten siilien (Erinaceus europaeus) laskentaa ei ole toistaiseksi tehty. Siilien ystävien havainnoista voi kuitenkin päätellä, että niiden määrä on vähenemässä kaikkialla Suomessa. Tienvierilläkään ei enää ole yliajettujen siilien raatoja yhtä paljon kuin ennen. Se on selkein merkki siitä, että siili lajina tarvitsee huomiota. Toisaalta siilien ruokkijat saattavat saada jopa kymmeniä siilejä ruokavieraakseen. Se ei välttämättä kerro siilien runsaasta määrästä, vaan esim. siitä, ettei kyseisellä alueella ole kylliksi syötävää ja siilit kerääntyvät kilometrien päästä syömään siellä, missä ruokaa on tarjolla.


Sinä voit auttaa kirjaamalla siilihavaintosi iNaturalist -ohjelmaan, joka on kytketty Suomen lajitietokeskuksen tietokantaan. Havainnot auttavat nykyisiä ja tulevia tutkijoita selvittämään siilien liikkeitä ja populaatioita. Vältä kirjaamasta samaa siilihavaintoa useamman kerran. Merkitse havaintoon sijainti, päivämäärä ja tunniste (elävä/kuollut). Jokainen sijainnillinen siilihavainto siirtyy automaattisesti Hedgehogs of Finland -projektiin, jonka tarkoitus on koota yhteen Suomen siilihavainnot tulevaisuutta varten.