14.3.2023

Siili kiikarissa -verkkosivu siilien ystäville, siilien hoitajille, eläinlääkäreille ja tutkijoille. Tutkimustieto siileistä lisääntyy: tarkista tietosi!

Facebookin Siili kiikarissa -ryhmässä voit esittää siilejä (Erinaceus europaeus) koskevia ei-kiireellisiä kysymyksiä, keskustella, jakaa kuvia ja videoita esim. pihasiiliesi elämästä, kerätä muille tiedoksi siiliuutisia yms. Kysymyksiin vastaavat vuosia siilejä hoitaneet Tuula Nyström, Seppo Pörhö ja Anna Vasala. Jos hankalan kysymyksen vastaamiseen eivät riitä omat tietomme tai hoitokokemuksemme, apua haetaan muilta asiantuntijoilta ja kansainvälisistä tutkimuksista.
Kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä neuvojiin tai hoitopaikkoihin!

Muistathan merkitä siilihavainnot Lajitietokeskuksen kantaan!

Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisten kirjaamat lajitiedot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Laji.fi:ssa voi tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista sekä pitää kirjaa omista luontohavainnoistasi.

Voit perustaa oman Vihkon tai ilmoittaa havainnostasi kirjautumatta.

Tilastot voi tarvittaessa ladata itselleen. Tässä esimerkki siilitilastosta aikavälillä 1.5.1851-18.11.2022. Tilasto kertoo, että havaintoja on yhteensä vain 5966. On aika viedä siilitilasto ajan tasalle!

Eläinten hyvinvointilaki on hyväksytty eduskunnassa

Eläinten hyvinvointilaki hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023 maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta (MmM 33/2022 vp). Voit tarkastella mm. kansanedustajittain ja eduskuntaryhmittäin, miten äänestystulos on syntynyt. Laki astuu voimaan vuoden 2024 alusta ja vaatii sitä ennen vielä asetustenvalmistelutyötä.

Laki on epäonnistunut niin tuotantoeläinten kuin luonnonvaraistenkin kannalta. Luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin kannalta laissa on runsaasti puutteita ja osin se on jopa ristiriitainen. Tämä johtuu siitä, että hallituksen esitykseen (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi) ei ole tehty lainkaan muutoksia eläinsuojelujärjestöjen ja yksityisten henkilöiden lukuisista lausunnoista huolimatta (ks. esim. Lausunto: Laki eläinten hyvinvoinnista (VN/12277/2021) (Nyström Tuula)

Koska laki on ennallaan, on selvää, että nämä puutteet ja ristiriitaisuudet käyvät jälleen ilmi, kun eläinsuojelulain velvoittama kansalainen haluaa auttaa emotonta, loukkaantunutta tai sairasta eläintä, ja vapaaehtoiset luva-hoitajat ottavat tehtävän vastaan. Paljon on työtä vielä tehtävä, jotta eläinten hyvinvointi toteutuu eläinsuojelun kannalta Euroopan jumbomaiden joukkoon lukeutuvassa Suomessa.

Auta siilitiedon keräämisessä – ole mukana siilien suojelussa!

Kun siilit alkavat heräillä, ne liikkuvat aktiivisesti ruokaa etsimässä pihoilla ja teillä. Silloin on hyvä aika ryhtyä keräämään tietoa siitä, kuinka paljon Suomessa on siilejä. Jos tilastot siilien määrästä olisivat vuosittain tiedossa, olisi helppoa seurata, mikä lajin tila todellisuudessa on. Kansalaisten havaintojen perusteella sekä siilien hoitajien ja tutkijoiden mukaan siili on häviämässä Suomesta, mutta miten vakavasta tilanteesta on kysymys, sitä emme tiedä ilman tilastoja. Tarvitaan siis aktiivista siililaskentaa ja tietojen merkitsemistä Laji.fi-tietokantaan!

Siilien ystävälle tärkeää katsottavaa Yle Areenassa

Rakkaudesta villieläimiin -sarja kertoo Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksen luonnonvaraisten eläinten hoitotyöstä ja hoidettavien eläinten tarinoista kiinniotosta vapautukseen, vaikka kaikki tarinat eivät päätykään aina onnellisesti. Jatkuvat hoitokiireet ja hektinen puhelinneuvonta tai päivittäiset tunnit, jotka vietetään eläintiloja siivoten, eivät näy sellaisena kuin se tässä työssä ilmenee, mutta sen korvaa aito ja kaunis kuvaus, joka on tehty eläinten ehdoilla ja tarpeettomasti niitä häiritsemättä. Kiitokset erityisesti Sari Valtaselle, mutta luonnollisesti kaikille muillekin pk-esyläisille ja sarjan tekijöille!

Siilit tarvitsevat hoitoa useammin kuin muut nisäkkäät:
tukeasi tarvitaan

Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys (Pk-esy) hoitaa satoja luonnonvaraisia eläimiä vuodessa. Vuonna 2021 hoidettavia oli yli 1750, vuoden 2022 tilastot eivät ole vielä saatavissa.

Yhdistys saa vuosittain n. 8000 eläimiä koskevaa yhteydenottoa puhelimitse. Yhdistys ottaa hoitoon myös kodittomaksi jääneitä lemmikkieläimiä, joille etsitään uusi koti.

Pk-esy on Korkeasaaren ohella eniten luonnonvaraisia eläimiä hoitava taho. Hoidettavat eläinlajit kattavat laajan kirjon aina sammakoista sorkkaeläimiin.

Eri puolilta Suomea hoitoon tulevista eläimistä suurin osa on orpoja poikasia ja loukkaantuneita aikuisia.

Syy eläinten hoitotarpeeseen johtuu suoranaisesti tai välillisesti ihmisen toiminnasta.

Napauta kuva isommaksi, jos teksti on liian pientä!

Kaupunkisuunnittelulla parempaan elinympäristöön

Suomen luonto 2.11.2022, Tiina Merikoski: Naapurin siili – ihmisen lähellä elää laji, jolle kaupunki on sekä koti että vaarallinen esterata.Tiivistyvät kaupungit ajavat luonnon ahtaalle. Huolellisella suunnittelulla voidaan ottaa huomioon muutkin urbaanit asukkaat kuin ihminen.

Rakenna talvipesiä myyntiin!

Siili kiikarissa etsii yhteistyökumppania, joka haluaisi rakentaa siileille talvipesiä myyntiin. Ota yhteyttä niin kerron enemmän: Tuula Nyström eurosiili(at)gmail.com

Lausunto uuteen eläinsuojelulakiin

Lausuntokierros päättyi perjantaina 14.1.2022.
Lausunnossani kommentoin erityisesti lakiluonnoksen pykäliä 7 § Sairaan tai vahingoittuneen eläimen auttaminen, 29 § Avuttomassa tilassa olevan luonnonvaraisen eläinten hoito ja 61 § Avuttomassa tilassa olevien luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittaminen:

Yleistä siilistä

Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu.
Luonnonsuojelulaki
20.12.1996/1096 (6. luku) rauhoittaa kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Nisäkkäisiin tai lintuihin kuulumaton eläinlaji voidaan erikseen rauhoittaa asetuksella. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti on säädetty 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 59 §:n nojalla, että siilin (Erinaceus europaeus) ohjeellinen arvo on 101 €. Siilin tappaminen ja vahingoittaminen on eläinsuojelurikos, josta seuraamuksena on mm. edellä mainittu maksu.

Siilien häviämiseen ovat suurimpina syinä liikenne ja turvallisten talvipesien puute.