22.2.2023

Avun tarpeessa

Sairasta, vahingoittunutta tai muuten avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Yleinen vastuu loukkaantuneiden eläinten auttamisesta on säädetty eläinsuojelulaissa (uusi valmistumassa, ks. toistaiseksi voimassa oleva: 13 § ja 14 §). Lisäksi luonnonsuojelulaki (luku 6) velvoittaa loukkaantuneiden rauhoitettujen, ja metsästyslaki riistaeläinten ja rauhoittamattomien eläinten auttamiseen.

Loukkaantuneen eläimen kärsimyksiä ei saa pidentää. Jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, on se eläinsuojelulain mukaan lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

Eläin voidaan ottaa tilapäisesti haltuun hoitoa ja kuljetusta varten. Ensin on kuitenkin varmistettava, että eläin todella on avun tarpeessa. Hylätyltä vaikuttava eläin ei välttämättä ole sitä. Esimerkiksi linnunpoikasten emot usein tarkkailevat tilannetta lähistöltä ja palaavat poikasen luo ihmisen poistuttua. Emo on aina poikasen paras hoitaja. Luonnonvaraisten eläinten pito kotioloissa on luvallista vain välttämättömän hoidon ajan.

Loukkaantuneet eläimet voivat kokea ihmisen läsnäolon uhkaavana ja puolustautua voimiensa mukaan. Varovaisuus ja suojautuminen ovat tarpeen. Loukkaantunutta, sairasta tai kuollutta eläintä käsiteltäessä on aina käytettävä suojahansikkaita ja noudatettava hyvää hygieniaa.

Lähde/ Ks. tarkemmat ohjeet Ympäristö.fi:

Kuvan siilillä ei ole mitään hätää.

Se on kellahtanut selälleen rapsuttaakseen itseään vatsasta.