1.7.2023

Avun tarpeessa

Sairasta, vahingoittunutta tai muuten avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Yleinen vastuu loukkaantuneiden eläinten auttamisesta on säädetty eläinsuojelulaissa Laki eläinten hyvinvoinnista pykälässä 29 Avuttomassa tilassa olevan luonnonvaraisen eläimen hoito:
Loukkaantunut tai muutoin avuttomassa tilassa oleva luonnonvarainen eläin voidaan ottaa lyhytaikaisesti haltuun sille annettavaa ensiapua tai hoitoon toimittamista varten. Ensiavun jälkeen eläin on sen tilan salliessa vapautettava takaisin luontoon tai toimitettava hoitoon 61 §:ssä tarkoitettuun hoitopaikkaan. Jos eläintä ei voida vapauttaa eikä sen hoitoa voida järjestää, se on lopetettava.

Ensin on varmistettava, että eläin todella on avun tarpeessa. Hylätyltä vaikuttava eläin ei välttämättä ole sitä. Esimerkiksi linnunpoikasten emot usein tarkkailevat tilannetta lähistöltä ja palaavat poikasen luo ihmisen poistuttua. Emo on aina poikasen paras hoitaja.

Loukkaantuneet eläimet voivat kokea ihmisen läsnäolon uhkaavana ja puolustautua voimiensa mukaan. Varovaisuus ja suojautuminen ovat tarpeen. Loukkaantunutta, sairasta tai kuollutta eläintä käsiteltäessä on aina käytettävä suojahansikkaita ja noudatettava hyvää hygieniaa (Ks. kuolleet luonnonvaraiset eläimet)

Kuvan siilillä ei ole mitään hätää.

Se on kellahtanut selälleen rapsuttaakseen itseään.