Hoidossa

Mitä laki sanoo luonnonvaraisen eläimen hoidosta?

Vain sairailta, nälkiintyneitä ja loukkaantuneita siilejä sekä orpoja, hengenvaarassa olevia poikasia - kuten muitakin luonnonvaraisia eläimiä - saa ottaa luonnosta hoidettavaksi.

Hoidon tarkoituksena on aina palauttaa terve siili takaisin luontoon!
Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu, eikä sitä saa ottaa lemmikiksi.

Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 41 § toteaa:
"Sairaana, vahingoittuneena tai muutoin avuttomassa tilassa tavattua rauhoitettua eläintä on pyrittävä auttamaan. Eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon kuljettamista ja tilapäistä hoitoa varten. Muutoin on noudatettava, mitä eläinsuojelulaissa säädetään."

Eläin viedään välittömästi luonnonvaraisten siilien hoitoon erikoistuneen eläinlääkärin tutkittavaksi. Diagnoosin pohjalta tehdään päätös, voidaanko eläintä hoitaa vai olisiko se parasta lopettaa lisäkärsimysten välttämiseksi. (ks. Lopetus eli eutanasia). Sairaan/loukkaantuneen eläimen jättäminen hoidotta on eläinsuojelurikos.

Eläinsuojelulainsäädäntö mainitsee harvoin luonnonvaraisen eläimen erikseen, puhutaan yleensä eläinsuojelusta. Toimivaltaisia eläinsuojeluviranomaisia Suomessa ovat:
Maa- ja metsätalousministeriö
Elintarviketurvallisuusvirasto
Aluehallintovirasto
Paikalliset eläinsuojeluviranomaiset
Tarkastus- ja rajaeläinlääkäri
(Edell. linkeistä kiitos juristi Minna Ruotsalolle, Elukkajuristiblogi)