6.7.2020

Hoidossa

Mitä laki sanoo luonnonvaraisen eläimen hoidosta?

Vain sairailta, nälkiintyneitä ja loukkaantuneita siilejä sekä orpoja, hengenvaarassa olevia poikasia - kuten muitakin luonnonvaraisia eläimiä - saa ottaa luonnosta hoidettavaksi.

Hoidon tarkoituksena on aina palauttaa terve siili takaisin luontoon!
Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu, eikä sitä saa ottaa lemmikiksi.

Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 41 § toteaa:
"Sairaana, vahingoittuneena tai muutoin avuttomassa tilassa tavattua rauhoitettua eläintä on pyrittävä auttamaan. Eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon kuljettamista ja tilapäistä hoitoa varten. Muutoin on noudatettava, mitä eläinsuojelulaissa säädetään."

Eläin viedään mahdollisimman pian luonnonvaraisten siilien hoitoon erikoistuneen eläinlääkärin tutkittavaksi. Diagnoosin pohjalta tehdään päätös, voidaanko eläintä hoitaa vai olisiko se parasta lopettaa lisäkärsimysten välttämiseksi. (ks. Lopetus eli eutanasia). Sairaan/loukkaantuneen eläimen jättäminen hoidotta on eläinsuojelurikos.

Eläinsuojelulainsäädäntö mainitsee harvoin luonnonvaraisen eläimen erikseen, puhutaan yleensä eläinsuojelusta. Toimivaltaisia eläinsuojeluviranomaisia Suomessa ovat:

(Linkeistä kiitos juristi Minna Ruotsalolle)

Milloin siili tarvitsee hoitoa

Siili on häviämässä Suomen luonnosta ja siksi se vaatii erityisen huomiomme. Haluamme vain parasta sievälle pihavieraallemme. On hyvä aina välillä tarkistaa omat tietonsa piikikkään ystävämme hoidosta.

Siilin hoitoon ottamisesta ei voi antaa yleisohjeita, sillä jokaisen siilin tila arvioidaan yksilöllisesti. Periaate on sama kuin ihmistä tai esim. lemmikkieläintä hoidettaessa. Ei siis voida sanoa, että kaikki alle 500 grammaiset siilit tulee ottaa hoitoon. Siili voi esim. olla nuori terve, yksilö, joka on syntynyt toiseen poikueeseen, eikä ole vielä ehtinyt saavuttaa turvallisen horroksen edellyttämää painoa (700–800 g). Tällaisessa tapauksessa siiliä voidaan tukiruokkia ulos koiran- ja kissan liotetuilla nappuloilla tai märkäruualla.

Jos siili on sairas, sillä on muitakin oireita kuin tietty paino. Havainnoi ensin, miten sairas siili käyttäytyy ks. Tunnista siili pulassa. Jos siili on selkeästi sairas, tutustu ensiaputoimiin ja valmistaudu edeltä käsin ennen kuin soitat apua ks. Kun soitat apua. Soita sitten luotettavalle
siilien hoitajalle ks. Neuvojat ja hoitopaikat. Luotettava siilien hoitaja toimii aina yhteistyössä eläinlääkärin kanssa. On tärkeää myös tutustua ohjeisiin siilin kuljetuksesta.

Terveen siilin hoitoon ottaminen on lainsäädännön mukaan kiellettyä ks. Mitä laki sanoo luonnonvaraisen eläimen hoidosta. Se on myös lyhytnäköistä lajin säilymisen kannalta: terveen siilin ”hoitaminen” vie resursseja sairaiden ja loukkaantuneiden siilien hoitamiselta. Asiansa tuntevia hoitopaikkoja on liian vähän ja hoitajat ovat ylikuormitettuja. Kohdistetaan hoito siis niille, jotka sitä tarvitsevat.