6.7.2020

Hoidossa

Mitä laki sanoo luonnonvaraisen eläimen hoidosta?

Vain sairailta, nälkiintyneitä ja loukkaantuneita siilejä sekä orpoja, hengenvaarassa olevia poikasia - kuten muitakin luonnonvaraisia eläimiä - saa ottaa luonnosta hoidettavaksi.

Hoidon tarkoituksena on aina palauttaa terve siili takaisin luontoon!
Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu, eikä sitä saa ottaa lemmikiksi.

Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 41 § toteaa:
"Sairaana, vahingoittuneena tai muutoin avuttomassa tilassa tavattua rauhoitettua eläintä on pyrittävä auttamaan. Eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon kuljettamista ja tilapäistä hoitoa varten. Muutoin on noudatettava, mitä eläinsuojelulaissa säädetään."

Eläin viedään mahdollisimman pian luonnonvaraisten siilien hoitoon erikoistuneen eläinlääkärin tutkittavaksi. Diagnoosin pohjalta tehdään päätös, voidaanko eläintä hoitaa vai olisiko se parasta lopettaa lisäkärsimysten välttämiseksi. (ks. Lopetus eli eutanasia). Sairaan/loukkaantuneen eläimen jättäminen hoidotta on eläinsuojelurikos.

Eläinsuojelulainsäädäntö mainitsee harvoin luonnonvaraisen eläimen erikseen, puhutaan yleensä eläinsuojelusta. Toimivaltaisia eläinsuojeluviranomaisia Suomessa ovat:

(Linkeistä kiitos juristi Minna Ruotsalolle)

Uusi eläinsuojelulaki

"ELÄINSUOJELULAIN UUDISTUS on edelleen kesken. Uudistus ehdittiin esitellä eduskunnalle syksyllä 2018, mutta lakia ei ehditty hyväksyä ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja. Laki oli sidottu aiottuun maakuntauudistukseen, jonka viivästyminen viivästytti myös eläinsuojelulakia.

Tällä hetkellä lakitekstiä muokataan edelleen maa- ja metsätalousministeriössä saadun palautteen ja tehtyjen lisäselvitysten pohjalta. On esitetty arvio, että lakiesitys viedään eduskunnan hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana. SEY jatkaa vaikuttamistyötä parhaan mahdollisen lain saavuttamiseksi.

Lain uudistamiselle on jo korkea aika, sillä edellinen laki on säädetty 1990-luvulla. Eläinten pidossa on paljon käytäntöjä, jotka aiheuttavat eläimille suoranaista kärsimystä. Myös tutkimustietoa eläinten hyvinvoinnista on saatu runsaasti lisää. Samalla ihmisten asenteet eläimiä ja eläintenpitoa kohtaan ovat muuttuneet." (SEY)

Kommentoi alla olevaa kommenttiluonnosta (eurosiili(at)gmail.com), joka on luonnosteltu hallituksen esityksen pohjalta ja joka kiinnittää huomiota erityisesti luonnonvaraisyen eläinten hoitoon ja vapaaehtoisten eläintenhoitajien asemaan.

HE 154/2018 vp, s. 40 , KOMMENTTILUONNOS 21.12.2017 (Tuula Nyström)