13.3.2023

Hoidossa

Ei ole tiedossa, kuinka paljon eurooppalaisten siilien vapaaehtoisia hoitajia Suomessa on.
Alue on hyvin kirjava: jotkut hoitavat muutaman tai muutaman kymmenen siiliä vuodessa, mutta satojen siilien vapaaehtoisia hoitajia on Suomessa vain kourallinen. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Brittein saarilla hoitajia arveltiin vuonna 2015 olevan n. 800, ja määrän oletettiin olevan kasvussa (ks. lähde).

Jotta siilien (ja samalla myös muiden luonnonvaraisten eläinten) hoidon menetelmiä voitaisiin arvioida ja kehittää, hoitoloista tulisi pitää valtion tasolla tilastoa. Samalla voitaisiin luoda selkeitä yhteisiä käytäntöjä ja luoda hoitajien kesken toisiaan tukeva ja kehittävä verkosto. Taloudellisia ja käytännön resursseja on ohjattava hoitajien käyttöön.

Siilien määrä ja Suomen luonnon monimuotoisuus on vähenemässä, joten hoidon tulisi tukea lajin/lajien suojelua kaikin mahdollisin menetelmin.

Mitä laki sanoo luonnonvaraisen eläimen hoidosta?

Vain sairailta, nälkiintyneitä ja loukkaantuneita siilejä sekä emottomia, hengenvaarassa olevia poikasia - kuten muitakin luonnonvaraisia eläimiä - saa ottaa luonnosta hoidettavaksi.

Hoidon tarkoituksena on aina palauttaa terve siili takaisin luontoon.
Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu, eikä sitä saa ottaa lemmikiksi.

Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 41 § toteaa:
"Sairaana, vahingoittuneena tai muutoin avuttomassa tilassa tavattua rauhoitettua eläintä on pyrittävä auttamaan. Eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon kuljettamista ja tilapäistä hoitoa varten. Muutoin on noudatettava, mitä eläinsuojelulaissa säädetään."

Eläin viedään mahdollisimman pian luonnonvaraisten siilien hoitoon erikoistuneen eläinlääkärin tutkittavaksi. Diagnoosin pohjalta tehdään päätös, voidaanko eläintä hoitaa vai olisiko se parasta lopettaa lisäkärsimysten välttämiseksi. (ks. Eutanasia eli lopetus). Sairaan/loukkaantuneen eläimen jättäminen hoidotta on eläinsuojelurikos.

Eläinsuojelulainsäädäntö mainitsee harvoin luonnonvaraisen eläimen erikseen, puhutaan yleensä eläinsuojelusta. Ks. toimivaltaiset eläinsuojeluviranomaiset Suomessa