24.2.2023

Lajitietoa

Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu.

Luonnonsuojelulaki 9/2023 (§ 68, § 69, § 70) rauhoittaa kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Nisäkkäisiin tai lintuihin kuulumaton eläinlaji voidaan erikseen rauhoittaa asetuksella.

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti (Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista 9/2002) siilin (Erinaceus europaeus) ohjeellinen arvo on 101 €. Ohjeelliset arvot auttavat tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä.

Suurimmat syyt siilien häviämiseen ovat liikenne ja talvipesien puute.

Katso millainen historia eurooppalaisella siilillä (Erinaceus europaeus) on ollut Englannissa: European Hedgehog Interaction with Humans - Pests, Prey & Potions