4.7.2020

Lajitietoa

Siili on rauhoitettu eläin, ts. ei ole sallittua hävittää sen pesää, pyydystää, häiritä, siirtää tai tappaa sitä. Ympäristöministeriö vahvistaa ohjeelliset arvot rauhoitetuille lajeille.

Ohjeelliset arvot auttavat tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä. Korvaussumma siilin tappamisesta on 101 €.