Lajitietoa

Siili on rauhoitettu eläin, ts. ei ole sallittua hävittää sen pesää, pyydystää, häiritä, siirtää tai tappaa sitä. Ympäristöministeriö vahvistaa luonnonsuojelulain (1096/1996) 59 §:n nojalla ohjeelliset arvot rauhoitetuille lajeille.

Ohjeelliset arvot auttavat tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä. Korvaussumma siilin tappamisesta on 101 €.

Siilivideoita BBC:n Nature Wildlife -sivuilla.