31.10.2023

Siilien siirtäminen

Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu. Rauhoitettujen eläinten tahallinen tappaminen tai pyydystäminen, niiden pesien, munien tai muiden kehitysasteiden haltuunotto, siirtäminen tai muu vahingoittaminen sekä eläinten tahallinen häiritseminen on kiellettyä.
Luonnonsuojelulaki 5.1.2023/9 rauhoittaa kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Kyseisen lain pykälässä 16 määritellään, milloin ja miten rauhoitetu eläimen siirtämisestä voidaan poiketa: rauhoitetun eläimen siirtämiseen täytyy hakea poikkeuslupaa ELY-keskuksesta (ks. Ympäristö.fi)

Siilit liikkuvat hämärässä ja pimeällä, joten niitä on vaikea havaita. Siilin nenä on niin hyvä työkalu, että se voi hyvissä tuuliolosuhteissa haistaa tarjoillut herkut pitkänkin matkan päästä. Joskus asettamalla ruokaa tarjolle selviääkin, että sellaisella alueella, jossa siilejä ei ole nähty, asustelee kuitenkin piikkiporukkaa. Eläinten jätöksiä tutkimalla, voi varmistaa, onko siilejä käynyt paikalla.


Siilin siirtämisessä huomioitavaa

Ennen kuin siiliä ryhdytään siirtämään uudelle alueelle on arvioitava, onko alue sopiva siilin elinympäristöksi. Lisäksi on harkittava, mitä siirtäminen tarkoittaa siilin kannalta ja myös sitä, miten siili voi vaikuttaa alueella jo asustaviin siileihin tai muihin luonnonvaraisiin eläimiin.

Siiliä ei saa siirtää jos
►siili on tiineenä (sillä ole siirtopaikalla valmiina poikaspesää/-pesiä synnytystä varten)
►siilillä on vieroittamattomia, imeväisikäisiä poikasia
►siilillä on tarttuvia tauteja


Millaisen aleen siili tarvitsee

►Siilille paras asuinalue on sellainen, jossa on jonkin verran asutusta, kuten asuinalueiden reunamat, joilla on metsää ja pensaikkoa sekä korkeaa ruohikkoa. Nämä tarjoavat siilille mahdollisuuden löytää sopivia pesäpaikkoja sekä pesänrakennus- ja eritysmateriaalia.

►Peltoaukioita siili välttää, mutta pitää kosteasta maaperästä ja lehtimetsistä, jotka tarjoavat runsaasti hyönteis-, toukka- ja kuoriaisravintoa.

► Siili ei jää alueelle, jolla on mäyriä tai huuhkajia, sen luonnollisia vihollisia.

►Siiliä ei voi viedä sellaiseen paikkaan, jossa se on täysin riippuvainen ihmisen tarjoamasta ruuasta (esim. saaret): siilit eivät selviä, jos ihmiset jostain syystä lakkaavat ruokkimasta niitä, muuttavat seudulta tai eivät voi sairastumisen tms. takia jatkaa ruokintaa, aluetta ryhdytään voimakkaasti rakentamaan jne.

►Suljetun esim. veden tai isojen teiden rajaaman alueen siilipopulaatio joutuu eristyksiin ja alkaa lisääntyä sisäsiittoisesti: siilipopulaatio menettää hyödyllistä geneettistä muuntelua, mikä johtaa lopulta populaation sairastumiseen ja kuolemaan.

►Siilille löytyy parittelukumppani.