Tietosuojaseloste

Siilikiikarissa.fi -verkkosivuston käyttäjien henkilötiedot

Päivitetty: 17.6.2018

Rekisterinpitäjät:
Tuula Nyström (eurosiili(at)gmail.com),
Tiina Kinnunen (siilipostia(at)gmail.com)

Emme pyri keräämään mitään henkilötietoja paitsi silloin, kuin tarkoituksella annat niitä meille. Verkkosivusto sisältää yhteydenottolomakkeen, jota voit käyttää välittääksesi yhteystietosi meille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Yhteydenottopyyntöösi vastaaminen silloin, kun tarvitset apua/tietoja eurooppalaiseen siiliin
(Erinaceus europaeus) liittyvissä asioissa.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia tietoja:
Kävijän meille yhteydenottopyyntölomakkeella antamat yhteystiedot.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti:
Käsittely on tarpeellista tehdäksemme pyytämäsi toimenpiteet.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säilytys:
Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain niin kauan kuin rekisterinpitäjillä on siihen
ilmoitettuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Tietojen luovutukset:
Tietoja ei luovuteta edelleen ilman, että lupaa on pyydetty henkilötietojen antajalta.
Lupaa kysytään vain, jos siiliin/siileihin liittyvää tietoa tarvitaan kolmannelta osapuolelta tai jos siilin/siilien hoito tai hoitoon kuljettaminen niin edellyttää.

Tietojen suojaus:
Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan em. rekisterinpitäjiin.
Rekisterinpitäjien käyttämän Kotisivukone-verkkoalustan ylläpitäjillä (Fonecta Oy) on vastuu
käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä yhteystietolomakkeen
tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, Rekisterinpitäjät edellyttävät kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

Tietojen hävittäminen:
Siilikiikarissa.fi -verkkosivuilla sijaitsevalla yhteystietolomakkeella annetut henkilötiedot
hävitetään, kun ao. henkilön pyytämät toimenpiteet on suoritettu.

Selosteen päivittäminen:
Rekisterinpitäjä voi aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista
lainsäädännössä tai Kotisivukone-järjestelmän ja Fonecta Oy:n toimintatapaa muutetaan tai jos Siilikiikarissa.fi-verkkosivuja muutetaan tietosuojaan liittyen.