Tutkimuksia

29.1.2013

Englantilainen uhanalaisten lajien tutkimukseen perehtynyt säätiö People's Trust for Endangered Species (PTES) julkaisi 29. tammikuuta 2013 Guardian lehdessä hälyttäviä tietoja siilien kannan laskusta. Englannin siilien määrä on vähentynyt yli kolmanneksella 2000-luvun aikana. Nykyään siilien määrän arvellaan olevan noin miljoona yksilöä. Hälyttäväksi asian tekee se, että vielä 1950- luvulla siilejä arveltiin olevan 36 miljoonaa, mutta 1990- luvun puolivälissä enää kaksi miljoonaa.

PTES:n tutkimuksen vetäjä David Wembridge toteaakin, että noin rajun kannanlaskun pitäisi soittaa varotuskelloja. Kun vertaa kannan laskua muiden lajien kannan laskuun, on tieto merkittävä. "Kun kannasta häviää kolmannes kymmenessä vuodessa, on tilanne vakava" Webridge sanoo.

Näyttelijä ja British Hedgehog Preservation Societyn (BHPS) tiedottaja Hugh Warwick muistuttaa, että siilien määrän vähenemiseen on monia syitä, mutta yksi erittäin ratkaiseva syy on elinalueiden pirstoutuminen. Uusien teiden ja asutusalueiden rakentaminen pilkkoo siilien elinalueet ja pakottaa siilit kulkemaan teiden ym. vaarallisten alueiden läpi. Onkin arveltu, että kymmeniä tuhansia siilejä jää autojen alle vuosittain. Warwick painottaa, että määrän vähenemiseen vaikuttavat myös muut seikat, kuten äärimmäiset luonnonolosuhteet. Esim. rankat vesisateet kastelevat pesät, mikä vaikuttaa ratkaisevasti siilikantaan.

Siilien kannan väheneminen kertoo myös luonnon tilanteesta ja ekosysteemin hyvinvoinnista, koska siilit nähdään perhosten tavoin luonnonolosuhteiden indikaattoreina, kertoo Wembridge. Niinpä siilien määrän väheneminen kertoo myös sen, mihin suuntaan ympäristömme yleisesti kehittyy.

Luonnonsuojelijat pyytävät kansalaisia ottamaan osaa BHPS: n järjestämään Siilikatu-projektiin. Projektissa kerätään tietoja siilien liikkumisesta ja elinalueista. Sitä kautta pystytään paremmin suojelemaan siileille elintärkeitä alueita.

Englantilaisia luonnon ja siilien ystäviä pyydetään ottamaan osaa myös toiseen siilien hyvinvoinnista tietoja keräävään projektiin nimeltä Horroksesta selviytyjät. Siinä pyydetään kansalaisia ilmoittamaan järjestölle aina, kun siili havaitaan. Näin saadaan tietoa siitä, miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa siilien horrokseen ja lähtevätkö ne horrospesistään liikkeelle aikaisemmin kuin ennen.

Lue koko artikkeli täältä http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/29/hedgehog-population-dramatic-decline