24.2.2023

Lajin vaarantuminen

Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu.

Luonnonsuojelulaki 9/2023 (§ 68, § 69, § 70) rauhoittaa kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Nisäkkäisiin tai lintuihin kuulumaton eläinlaji voidaan erikseen rauhoittaa asetuksella.

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti (Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista 9/2002) siilin (Erinaceus europaeus) ohjeellinen arvo on 101 €. Ohjeelliset arvot auttavat tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä.

Suurimmat syyt siilien häviämiseen ovat liikenne ja talvipesien puute.

Katso millainen historia eurooppalaisella siilillä (Erinaceus europaeus) on ollut Englannissa: European Hedgehog Interaction with Humans - Pests, Prey & Potions

Siilien lukumäärää Suomessa ei tiedetä

Tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa luonnonvaraisten siilien (Erinaceus europaeus) laskentaa ei ole toistaiseksi tehty. Siilien ystävien havainnoista voi kuitenkin päätellä, että niiden määrä on vähenemässä kaikkialla Suomessa. Tienvierilläkään ei enää ole yliajettujen siilien raatoja yhtä paljon kuin ennen. Se on selkein merkki siitä, että siili lajina tarvitsee huomiota. Toisaalta siilien ruokkijat saattavat saada jopa kymmeniä siilejä ruokavieraakseen. Se ei välttämättä kerro siilien runsaasta määrästä, vaan esim. siitä, ettei kyseisellä alueella ole kylliksi syötävää ja siilit kerääntyvät kilometrien päästä syömään siellä, missä ruokaa on tarjolla.

Ilman siilien määrän laskentaa on vaikea osoittaa, onko rauhoitettu Erinaceus europaeuksemme laji vaarantunut vai todella uhanalainen: