Lajin vaarantuminen

Siilien lukumäärää Suomessa ei tiedetä

Kukaan ei tiedä tarkkaan Suomen siilimäärää. Siilien levinneisyyttä on jonkin verran tutkittu. Joensuun siilitutkimuksessakin on keskitytty kyseisen alueen siilipopulaatioon ja pääpaino on siilin käyttäytymisessä kaupunkialueella.

Jokamiehen havainnoista voi kuitenkin päätellä, että siilien määrä on vähenemässä kaikkialla Suomessa. Ihmiset kertovat, miten siilejä kävi syömässä, kun he olivat lapsia, mutta etteivät he ole sen jälkeen nähneet kotiseudullaan siilejä.

Toisaalta siilien ruokkijat saattavat saada jopa kymmeniä siilejä ruokavieraakseen, mikä kertoo lähinnä siitä, ettei siilien elinpiirillä ole kylliksi syötävää ja kaikki kerääntyvät ainoan tarjoilun äärelle kilometrien päästä.

Suurimpia syitä siilien häviämiseen ovat liikenne ja talvipesien puute. Tienvieriltäkin ovat kuolleiden siilien raadot alkaneet hävitä. Se on selkein merkki siitä, että siilit tarvitsevat erityishuomiota.

Vakavaa tutkimusta tarvitaan kipeästi: ilman sitä on vaikea osoittaa, onko rauhoitettu Erinaceus europaeuksemme laji vaarantunut vai todella uhanalainen.
Sinä voit auttaa siilikannan laskennassa merkitsemällä siilihavaintosi Suomen Lajitietokeskuksen tietokantaan.